top of page
Lab Grown Meat

שאלון אפיון צרכים לחברות

בתחומי בדיקות המעבדה

שלום רב,

כחלק מהמאמץ לאפשר את התנאים לשגשוג תעשיית האגרו-פודטק בגליל, אנו מבצעים סקר שיאפשר את הבנת צרכי החברות בתחומי בדיקות המעבדה. תוצאות הסקר יאפשרו דיוק לצורך פיתוח עתידי.

מילוי השאלון אורך כ-5 דקות. 

תודה על שיתוף הפעולה.

מהו אופי הארגון שלך?
bottom of page